NÁVRAT DO MENU

ODKAZY

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

PODPOŘTE NÁS

NAPIŠTE NÁM

 
 
 
 
 
 
 Upozornění

 Chystáte se vstoupit na stránky s erotickou a sexuální tematikou,
 přečtěte si proto prosím pozorně následující instrukce:

 stisknutím tlačítka pro vstup potvrzuji, že:
 

 

 1. je mi více než osmnáct let a že jsem dosáhl zletilosti
 
 2. pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně
 od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném
 státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen a/nebo
 zakázán předpisem státu, v němž se nacházím a/nebo jehož jsem státním příslušníkem
 
 3. souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v
 soukromí  a to výlučně pro svou osobní potřebu
 
 
 4. sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují a/nebo jinak neohrožují
 a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně
 
 5. neposkytnu a ani přímo či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto
 stránkách osobám mladším osmnácti let ani jiným osobám, které nesplňují podmínky
 uvedené v tomto prohlášení

 

 Pokud nesplňujete byť i jenom jednu podmínku uvedenou pod body
 1 až 5, opusťte prosím ihned tyto stránky.

 Pokud splňujete všechny podmínky uvedené pod body 1 až 5, jste oprávněni vstoupit.
 Souhlasím a potvrzuji výše uvedené.
 

 
     

  

 

 
 


 
 

 
     

REKLAMA